Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep R03DX : Overige middelen bij astma/copd voor systemisch gebruik

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
R03DX05 Omalizumab 33.282.867 37.814.820 35.523.918 36.232.288 38.428.076
R03DX08 Reslizumab 3.009.792 3.032.737 2.729.678 2.385.567 2.074.431
R03DX09 Mepolizumab 16.559.668 18.889.323 18.570.201 19.445.211 22.463.257
R03DX10 Benralizumab 8.278.467 12.246.371 13.861.906 16.106.800 16.611.691
R03DX11 Tezepelumab . . . . 9.780
Totaal 61.130.794 71.983.252 70.685.703 74.169.866 79.587.235