Vergoeding 2019-2023 voor ATC-subgroep V10XX : Diverse radiofarmaca voor therapie

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
V10XX03 Radium 223 ra dichloride 8.168.888 8.374.090 9.207.854 8.320.393 6.876.479
V10XX04 Lutetium 177 lu oxodotreotide 403.136 . 2.481.183 3.429.149 4.638.875
V10XX Diverse radiofarmaca voor therapie . . 273.498 2.407.340 4.722.671
Totaal 8.572.024 8.374.090 11.962.535 14.156.881 16.238.026