Vergoeding (1 = 1.000) 2019-2023 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021* 2022* 2023*
A Maagdarmkanaal en metabolisme 109.966 117.227 121.841 119.446 116.842
B Bloed en bloedvormende organen 119.334 121.001 144.568 181.000 153.084
D Dermatologica 21.913 34.329 52.130 67.855 81.312
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 16.208 12.400 14.265 12.324 12.302
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 29.405 29.286 25.588 21.766 20.777
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 66.145 61.743 69.042 73.352 85.896
L Oncolytica en immunomodulantia 1.925.799 2.000.888 2.183.209 2.114.234 2.107.920
M Skeletspierstelsel 39.592 82.736 100.134 117.181 116.465
N Zenuwstelsel 4.570 11.513 15.288 20.369 22.013
R Ademhalingsstelsel 61.170 72.087 70.765 74.180 79.606
S Zintuiglijke organen 100.569 95.588 120.730 122.259 133.021
V Diverse middelen 9.341 9.756 14.359 16.576 18.092
Nog te betalen/verrekenen** -173.330 -212.248 -323.145 -392.752 -277.111
Totaal 2.330.680 2.436.305 2.608.777 2.547.791 2.670.219

Dure intramurale geneesmiddelen

In 2023 is de rapportage dure geneesmiddelen naar schatting gebaseerd op een steekproef van 95% van de verwachte declaraties. Met behulp van de jaar- en kwartaalstaten is de totale vergoeding opgehoogd naar een representatief beeld voor 2023, de totalen per geneesmiddelgroep zijn nog niet compleet.