Vergoeding (1 = 1.000) 2018-2022 per ATC-hoofdgroep

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021* 2022*
A Maagdarmkanaal en metabolisme 99.378 109.966 117.227 121.841 118.293
B Bloed en bloedvormende organen 131.247 119.334 121.001 144.568 180.091
D Dermatologica 12.935 21.913 34.329 52.130 67.573
G Urogenitale stelsel en geslachtshormonen 16.435 16.208 12.400 14.265 12.203
H Systemische hormoonpreparaten excl geslachtshormonen 33.936 29.405 29.286 25.588 21.678
J Antimicrobiele middelen voor systemisch gebruik 63.932 66.145 61.743 69.042 72.440
L Oncolytica en immunomodulantia 1.783.938 1.925.799 2.000.888 2.183.209 2.101.451
M Skeletspierstelsel 23.327 39.592 82.736 100.134 106.336
N Zenuwstelsel 350 4.570 11.513 15.288 20.313
R Ademhalingsstelsel 43.534 61.170 72.087 70.765 73.906
S Zintuiglijke organen 83.141 100.569 95.588 120.730 122.055
V Diverse middelen 11.544 9.341 9.756 14.359 16.302
Nog te betalen/verrekenen** -78.198 -172.224 -212.248 -361.957 -326.051
Totaal 2.225.499 2.331.786 2.436.305 2.569.965 2.586.590