Het aantal gebruikers van antidepressiva per zorgkantoorregio in 2021

  • Per 1.000 Zvw-verzekerden, gecorrigeerd voor leeftijd en geslacht
  • Gemiddeld = 62,1 gebruikers per 1.000 Zvw-verzekerden
  • Naar het meerjarenoverzicht met het aantal gebruikers van antidepressiva: klik hier
Choropleth map of ctg