Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A02AA : Magnesiumverbindingen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2021
A02AA02 Magnesiumoxide . 6
A02AA03 Magnesiumperoxide 1 .