Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A02BA01 : Cimetidine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A02BA01 Cimetidine
9.925 4.489 3.214 4.674 3.863