Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A02BA02 : Ranitidine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A02BA02 Ranitidine ( Zantac ®)
94.328 93.679 85.543 2.690 1.655