Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A02BC04 : Rabeprazol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A02BC04 Rabeprazol ( Pariet ®)
25.439 25.209 24.241 23.630 23.333