Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A02BC04 : Rabeprazol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A02BC04 Rabeprazol ( Pariet ®)
28.376 27.261 25.631 25.469 24.983