Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A02BC04 : Rabeprazol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A02BC04 Rabeprazol ( Pariet ®)
27.261 25.631 25.435 25.209 24.311