Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A02BD04 : Pantoprazol amoxicilline en claritromycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine
17.543 24.462 24.838 16.925 19.919