Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A02BD04 : Pantoprazol amoxicilline en claritromycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A02BD04 Pantoprazol amoxicilline en claritromycine
24.838 16.879 19.905 13.303 11.313