Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A02BX02 : Sucralfaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A02BX02 Sucralfaat
34.790 36.810 37.565 33.125 35.115