Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A02BX02 : Sucralfaat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A02BX02 Sucralfaat
34.250 33.471 34.790 36.819 37.585