Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10 : Diabetesmiddelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10A Insulines en analogen 284.510 283.230 282.560 278.630 277.120
A10B Bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines 716.220 717.690 734.300 774.800 824.440