Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10AE04 : Insuline glargine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10AE04 Insuline glargine ( Abasaglar ®)
126.980 125.110 124.070 124.940 124.920