Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BB09 : Gliclazide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BB09 Gliclazide ( Diamicron ®)
231.650 245.100 264.070 278.470 288.670