Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BB09 : Gliclazide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BB09 Gliclazide ( Diamicron ®)
171.720 195.140 213.870 231.890 239.900