Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BD : Combinaties van bloedglucoseverlagende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten (Glucovance ®) 254 227 183 236 221
A10BD05 Metformine met pioglitazon 129 98 73 78 81
A10BD07 Metformine met sitagliptine (Janumet ®) 5.548 5.656 5.600 5.415 5.119
A10BD08 Metformine met vildagliptine (Eucreas ®) 4.183 4.149 3.886 3.698 3.456
A10BD10 Metformine met saxagliptine 40 9 . . .
A10BD11 Metformine met linagliptine (Jentadueto ®) 217 270 270 294 302
A10BD15 Metformine met dapagliflozine (Xigduo ®) 275 310 337 392 501
A10BD16 Metformine met canagliflozine 7 2 . . .
A10BD20 Metformine met empagliflozine (Synjardy ®) 361 387 400 446 599
A10BD23 Metformine met ertugliflozine (Segluromet ®) . . 1 1 .