Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BD : Combinaties van bloedglucoseverlagende middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BD02 Metformine met sulfonylureumderivaten (Glucovance ®) 321 254 227 183 237
A10BD05 Metformine met pioglitazon 153 129 98 73 78
A10BD07 Metformine met sitagliptine (Janumet ®) 5.462 5.548 5.656 5.600 5.430
A10BD08 Metformine met vildagliptine (Eucreas ®) 4.274 4.183 4.149 3.886 3.709
A10BD10 Metformine met saxagliptine 46 40 9 . .
A10BD11 Metformine met linagliptine (Jentadueto ®) 192 217 270 270 293
A10BD15 Metformine met dapagliflozine (Xigduo ®) 235 275 310 337 389
A10BD16 Metformine met canagliflozine 3 7 2 . .
A10BD20 Metformine met empagliflozine (Synjardy ®) 253 361 386 400 446
A10BD23 Metformine met ertugliflozine (Segluromet ®) . . . 1 1