Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BG : Thiazolidinedionen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BG03 Pioglitazon 4.704 3.871 3.250 2.671 2.390