Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BG : Thiazolidinedionen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BG03 Pioglitazon 3.250 2.673 2.378 2.049 1.808