Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BH05 : Linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BH05 Linagliptine ( Trajenta ®)
8.580 9.594 10.251 9.951 9.199