Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BH05 : Linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BH05 Linagliptine ( Trajenta ®)
6.527 7.162 8.580 9.597 10.279