Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BH05 : Linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BH05 Linagliptine ( Trajenta ®)
7.162 8.580 9.597 10.251 9.951