Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BH05 : Linagliptine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BH05 Linagliptine ( Trajenta ®)
6.014 6.527 7.162 8.588 9.494