Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BJ02 : Liraglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BJ02 Liraglutide ( Victoza ®)
11.561 11.700 9.895 8.328 16.657