Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BJ02 : Liraglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BJ02 Liraglutide ( Victoza ®)
10.310 11.561 11.700 9.895 8.357