Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BJ02 : Liraglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BJ02 Liraglutide ( Victoza ®)
9.575 10.309 11.561 11.718 9.731