Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BJ02 : Liraglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BJ02 Liraglutide ( Saxenda ®)
11.700 9.893 8.328 16.665 23.675