Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BJ05 : Dulaglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BJ05 Dulaglutide ( Trulicity ®)
683 1.712 2.509 3.358 4.478