Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BJ05 : Dulaglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BJ05 Dulaglutide ( Trulicity ®)
3.357 4.566 5.472 9.841 8.491