Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BJ05 : Dulaglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BJ05 Dulaglutide ( Trulicity ®)
1.712 2.509 3.357 4.566 5.483