Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep A10BJ05 : Dulaglutide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
A10BJ05 Dulaglutide ( Trulicity ®)
2.509 3.357 4.566 5.472 9.838