Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BK01 : Dapagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BK01 Dapagliflozine ( Forxiga ®)
4.782 6.741 8.160 7.757 9.102