Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BK03 : Empagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BK03 Empagliflozine ( Jardiance ®)
8.350 9.591 14.231 40.725 65.203