Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BK03 : Empagliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
A10BK03 Empagliflozine ( Jardiance ®)
1.672 4.335 6.900 8.353 9.486