Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BK04 : Ertugliflozine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020
A10BK04 Ertugliflozine ( Steglatro ®)
17 12