Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep A10BX : Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
A10BX02 Repaglinide (Novonorm ®) 700 703 660 612 563
A10BX16 Tirzepatide (Mounjaro ®) . . . . 1