Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep A10BX : Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
A10BX02 Repaglinide (Novonorm ®) 631 697 700 703 661