Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep A10BX07 : Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017
A10BX07 Overige bloedglucoseverlagende middelen excl. insulines
165 8