Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AB02 : Bezafibraat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C10AB02 Bezafibraat ( Bezalip ®)
3.614 3.247 3.391 5.669 5.653