Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep C10AB02 : Bezafibraat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C10AB02 Bezafibraat ( Bezalip ®)
3.097 3.228 3.614 3.249 3.403