Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep C10AB02 : Bezafibraat

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
C10AB02 Bezafibraat ( Bezalip ®)
3.047 3.097 3.228 3.619 3.147