Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep C10AX09 : Ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
C10AX09 Ezetimib ( Ezetrol ®)
121.930 138.030 159.410 175.120 194.570