Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep C10AX09 : Ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
C10AX09 Ezetimib ( Ezetrol ®)
100.980 121.930 138.030 159.550 172.160