Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AX09 : Ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
C10AX09 Ezetimib ( Ezetrol ®)
159.500 175.130 193.950 215.550 242.670