Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AX15 : Bempedoinezuur

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2023
C10AX15 Bempedoinezuur ( Nilemdo ®)
924