Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10AX16 : Inclisiran

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022 2023
C10AX16 Inclisiran ( Leqvio ®)
794 1.574