Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep C10BA06 : Rosuvastatine met ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021 2022 2023
C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib ( Cholecomb ®)
232 386 676 1.150