Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep C10BA06 : Rosuvastatine met ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020 2021
C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib ( Cholecomb ®)
232 387