Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep C10BA06 : Rosuvastatine met ezetimib

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2020
C10BA06 Rosuvastatine met ezetimib ( Cholecomb ®)
227