Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep H04 : Pancreashormonen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
H04A Glycogenolytische hormonen 21.023 19.569 20.576 23.094 18.496