Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01BA01 : Chlooramfenicol

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2022
J01BA01 Chlooramfenicol
1 2