Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01CE01 : Benzylpenicilline

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01CE01 Benzylpenicilline
733 895 984 1.056 1.070