Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01CR02 : Amoxicilline met betalactamaseremmer

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01CR02 Amoxicilline met betalactamaseremmer ( Augmentin ®)
653.140 560.400 556.970 649.260 678.010