Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01CR05 : Piperacilline met betalactamaseremmer

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01CR05 Piperacilline met betalactamaseremmer
114 136 185 189 219