Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01DD14 : Ceftibuten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01DD14 Ceftibuten
425 488 571 152 2