Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01DF01 : Aztreonam

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01DF01 Aztreonam ( Cayston ®)
207 185 179 151 135