Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01EA01 : Trimethoprim

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01EA01 Trimethoprim
69.319 71.279 61.721 59.951 60.610