Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01GB01 : Tobramycine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01GB01 Tobramycine ( Tobi ®)
832 763 755 705 716