Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01XC01 : Fusidinezuur

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01XC01 Fusidinezuur
185 29 2 2 1