Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J01XX05 : Methenamine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J01XX05 Methenamine ( Xcyst ®)
439 385 378 339 309