Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AE14 : Proteaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018
J05AE14 Proteaseremmers
533 77 13 1