Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AF09 : Emtricitabine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AF09 Emtricitabine ( Emtriva ®)
34 34 35 34 33