Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AF09 : Emtricitabine

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AF09 Emtricitabine ( Emtriva ®)
51 38 34 34 35