Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AF13 : Tenofoviralafenamide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AF13 Tenofoviralafenamide ( Vemlidy ®)
59 202 414 527 566