Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AF13 : Tenofoviralafenamide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019
J05AF13 Tenofoviralafenamide ( Vemlidy ®)
59 202 415