Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AF13 : Tenofoviralafenamide

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AF13 Tenofoviralafenamide ( Vemlidy ®)
414 527 564 636 724