Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AG : Niet-nucleoside reverse-transcriptaseremmers

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AG01 Nevirapine (Viramune ®) 2.676 2.422 2.226 2.013 1.837
J05AG03 Efavirenz 389 326 272 226 150
J05AG04 Etravirine (Intelence ®) 149 117 110 97 86
J05AG05 Rilpivirine (Rekambys ®) 130 137 239 679 855
J05AG06 Doravirine (Pifeltro ®) 15 108 154 214 218