Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AR01 Zidovudine met lamivudine (Combivir ®) 642 407 290 231 178
J05AR02 Lamivudine met abacavir (Kivexa ®) 1.881 1.618 1.446 1.332 1.190
J05AR03 Tenofovir disoproxil met emtricitabine (Truvada ®) 7.861 7.266 5.974 6.230 6.122
J05AR04 Zidovudine met lamivudine en abacavir (Trizivir ®) 96 52 29 18 16
J05AR06 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en efavirenz (Atripla ®) 3.460 2.839 2.358 1.990 1.717
J05AR08 Emtricitabine met tenofovir disoproxil en rilpivirine (Eviplera ®) 1.907 1.690 1.348 1.009 819
J05AR09 Emtricitabine met tenofovir elvitegravir en cobicistat (Stribild ®) 1.493 1.603 1.092 923 781
J05AR10 Lopinavir met ritonavir (Kaletra ®) 766 463 315 229 167
J05AR13 Lamivudine met abacavir en dolutegravir (Triumeq ®) 2.429 3.336 3.627 3.818 3.573
J05AR14 Darunavir met cobicistat (Rezolsta ®) 507 897 1.072 1.073 934
J05AR17 Emtricitabine met tenofovir alafenamide (Descovy ®) . 559 1.978 2.339 2.231
J05AR18 Emtricitabine tenofovir alafenamide elvitegravir cobicista (Genvoya ®) . 1.702 3.038 3.608 3.367
J05AR19 Emtricitabine met tenofovir alafenamide en rilpivirine (Odefsey ®) . 158 838 1.158 1.252
J05AR20 Emtricitabine met tenofoviralafenamide en bictegravir (Biktarvy ®) . . . 381 2.328
J05AR21 Dolutegravir met rilpivirine (Juluca ®) . . . 47 115
J05AR22 Emtricitabine tenofoviralafenamide darunavir cobicistat (Symtuza ®) . . 58 909 1.313
J05AR24 Lamivudine met tenofovir disoproxil en doravirine (Delstrigo ®) . . . . 198
J05AR Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten . . . . 257