Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AR : Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019
J05AR Antivirale middelen voor hivinfectie combinatiepreparaten
257