Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AX08 : Raltegravir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AX08 Raltegravir ( Isentress ®)
1.326 1.102 978 956 870