Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep J05AX09 : Maraviroc

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
J05AX09 Maraviroc ( Celsentri ®)
130 120 110 97 93