Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep J05AX09 : Maraviroc

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
J05AX09 Maraviroc ( Celsentri ®)
120 110 96 96 87