Aantal gebruikers 2015-2019 voor ATC-subgroep J05AX09 : Maraviroc

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2015 2016 2017 2018 2019
J05AX09 Maraviroc ( Celsentri ®)
133 130 120 110 97