Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AX09 : Maraviroc

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
J05AX09 Maraviroc ( Celsentri ®)
96 96 87 82 78