Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep J05AX29 : Fostemsavir

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022 2023
J05AX29 Fostemsavir ( Rukobia ®)
2 3