Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep J05AX : Overige antivirale middelen

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2022
J05AX Overige antivirale middelen
92