Aantal gebruikers 2018-2022 voor ATC-subgroep M01AB16 : Aceclofenac

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2018 2019 2020 2021 2022
M01AB16 Aceclofenac ( Biofenac ®)
1.039 1.019 866 813 801