Aantal gebruikers 2016-2020 voor ATC-subgroep M01AB16 : Aceclofenac

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2016 2017 2018 2019 2020
M01AB16 Aceclofenac ( Biofenac ®)
1.748 1.169 1.039 1.020 860