Aantal gebruikers 2019-2023 voor ATC-subgroep M01AB16 : Aceclofenac

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2019 2020 2021 2022 2023
M01AB16 Aceclofenac ( Biofenac ®)
1.019 865 813 801 770