Aantal gebruikers 2017-2021 voor ATC-subgroep M01AB16 : Aceclofenac

  • Raming voor de totale Zvw-populatie
  2017 2018 2019 2020 2021
M01AB16 Aceclofenac ( Biofenac ®)
1.169 1.039 1.019 866 816